Dag 43 – Jezus bidt voor zijn discipelen!

Lezen Johannes 17 vers 6 – 19

 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

‘Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn.’

Jezus bidt hier heel in het bijzonder voor zijn discipelen. Wat een indrukwekkend moment zal dat voor zijn leerlingen geweest zijn. Tegelijkertijd zullen ze nu meer dan ooit beseffen dat er een ingrijpende verandering staat te gebeuren. De Meester gaat hen verlaten…

Jezus vraagt de Vader niet om de discipelen uit de wereld weg te nemen zodat ze geen last meer hebben van de haat. Hij bidt daarentegen om bescherming tegen de duivel.

De tijd dat Jezus op aarde was heeft Hij hen bewaard. Als goede Herder die over zijn kudde waakt heeft Hij zijn leerlingen altijd onder zijn hoede gehouden. Hij vraagt de Vader om hen vanaf nu te bewaren.

Er was één uitzondering, één uitvaller: Judas. De opmerking ‘opdat de Schrift vervuld wordt’ geeft aan dat dit niet een toevallige samenloop van omstandigheden is. Het lag in Gods raadsbesluit en was van tevoren door Hem voorzegd in het Oude Testament.

Parallel aan het verzoek om bewaring voor de leerlingen volgt in vers 17 een tweede bede tot de Vader: ‘Heilig hen in de waarheid’. Heilig hen, oftewel, zet hen apart in deze wereld voor God.

Geheiligd zijn is een onmisbare voorwaarde voor het apostelschap. Zoals Jezus als Gods speciale gezant naar de wereld was gezonden, zo wil Hij zijn leerlingen nu als heilige gezanten op diezelfde wereld afsturen. In het spoor van Jezus en door de kracht van zijn Geest mogen zij nu in de wereld Gods waarheid gaan verkondigen.

De discipelen behoren niet meer tot de wereld, zij zijn één met de Here Jezus zelf, die immers van nature niet uit de wereld is. Echter alleen door met beide benen in de wereld te staan kunnen ze ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ zijn.

 Om over na te denken:

  •  Op welke manier ben jij ‘zoutend zout’ en ‘lichtend licht’ in deze wereld?

 Gebedspunten:

  •  Dank God dat Jezus ook nu nog voor ons pleit (Rom. 8:34).
  • Bid God om bescherming tegen aanvallen van de duivel.

 BG

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s