Dag 7 – Ruim baan voor de Redder van de wereld!

Lezen Johannes 3 vers 22-36

22 Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. 23 Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. 24 Johannes was immers nog niet gevangengezet. 25 Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. 26 Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: ‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ 27 Johannes antwoordde: ‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. 28 Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: “Ik ben de messias niet, maar ik ben voor hem uit gezonden.” 29 De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. 30 Hij moet groter worden en ik kleiner.

31 Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, 32 getuigt van wat hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt zijn getuigenis door niemand aanvaard. 33 Wie zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. 34 Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. 35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan hem overgedragen. 36 Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Ze zijn geïrriteerd, de leerlingen van Johannes de Doper. Geërgerd, verongelijkt, jaloers.

Dit is de omgekeerde wereld. Hun leider Johannes heeft nog wel een goed getuigenis over de man afgelegd. “De man”, zo noemen ze hem. In hun irritatie kunnen ze de naam van Jezus niet eens over de lippen krijgen. Johannes heeft Jezus nog wel zo royaal ontvangen. En wat is zijn dank? Hij gaat de concurrentie met hen aan. En met succes ook nog. “Iedereen gaat naar hem toe!”, klagen ze bij Johannes. De irritatie van de leerlingen is best te begrijpen. Daar gaat hun bijzondere status. Daar gaat hun carrière.

Johannes ziet dezelfde omstandigheden. Hij hoort ook dat veel mensen zich laten dopen door Jezus. En hij realiseert zich dat dit verregaande gevolgen heeft voor zijn situatie. Maar de reactie van Johannes is tegengesteld aan die van zijn leerlingen. Johannes is ontzettend blij. Hij loopt over van vreugde.

Vanwaar dat verschil in reactie? Hoe kan onder gelijke omstandigheden de een van boosheid uit zijn vel springen terwijl de ander overloopt van blijdschap? Het grote verschil is dat Johannes niet blijft steken bij zijn eigen omstandigheden. Hij kijkt daar dwars doorheen en ziet in alles de hand van God die Zijn plan uitvoert. Hij ziet Jezus de Messias, de redder die door de profeten was aangekondigd. Die profeten gebruikten het beeld van bruidegom en bruid voor God en Zijn volk. En nu de mensen zich massaal door Jezus laten dopen ziet Johannes de vervulling van dat beeld; de bruid ontmoet de bruidegom[1] .

Johannes voelt zich niet tekort gedaan door het succes van Jezus. Integendeel, hij neemt radicaal stelling; het gaat niet om hem, het gaat om Jezus! Zijn taak als goede vriend van de bruidegom zit er op. Het podium is nu voor Hem. “Hij moet groter worden en ik kleiner”. Het tijdperk van de Messias is aangebroken. Ruim baan voor de Redder van de wereld!

Om over na te denken:

  • Sta eens een paar minuten stil bij de levenshouding “Hij moet groter worden en ik kleiner”.
  • Maak jij jezelf wel eens groter zodat Jezus naar de achtergrond verdwijnt?
  • Waar kun jij in je leven ruim baan maken voor de Redder van de wereld?

Gebedspunten:

  • Je kunt God om vergeving vragen voor de keren dat je jezelf groter maakte in plaats van Jezus.
  • Je kunt God danken dat Hij Jezus als Redder naar de wereld heeft gezonden en dat Hij doorgaat met Zijn reddingsplan.
  • Je kunt God bidden om inzicht en kracht zodat jij in jouw leven ruim baan kan maken voor de Redder van de wereld.

 

FK


[1] Het beeld van bruidegom en bruid heeft een rijke betekenis in meerdere lagen. Eén laag in het gebruikte beeld wijst op de belangrijke taak die de vriend van de bruidegom had bij een Joodse bruiloft. Hij was belast met veel details en hij was degene die verantwoordelijk was om de bruid naar de bruidegom te brengen. Als dit was gebeurd, dan was zijn taak volbracht. Hij verwachte natuurlijk niet om in het centrum van de belangstelling te blijven staan. Maar zijn blijdschap was groot nu bruid en bruidegom bij elkaar horen en zijn taak met succes volbracht is.

Een tweede laag is te vinden in relatie tot het Oude Testament en geeft nog een rijkere diepgang. De oudtestamentische profeten gebruiken het beeld van bruidegom en bruid voor de band van JHWH met zijn volk Israel. Bijvoorbeeld in Jesaja 62:4 “Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord, maar je zult heten Mijn verlangen  en je land Mijn bruid. Want de HEER verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen”. Door dit beeld te gebruiken laat Johannes zien dat hij in de gang van de mensen naar Jezus de vervulling van de oudtestamentische messiaanse profetieën ziet.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s