Dag 6 – Voor wie is het eeuwige leven?

Lezen Johannes 3 vers 1-21

1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. 6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. 18 Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. 19 Dit is het oordeel: het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. 20 Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden. 21 Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.’

 Jezus kijkt Nikodemus recht in zijn hart. Hij ziet wat Nikodemus zoekt. Nikodemus zoekt de weg naar het leven, het eeuwige leven. Dat is mooi, dat siert hem. Maar, Nikodemus denkt dat hij goed op weg is. Hij is tenslotte een nakomeling van Abraham, een lid van het verbondsvolk. En niet zomaar één: hij is een erelid, een leider, als farizeeër vergevorderd in het onderhouden van de wetten van Mozes. Dat is een gevaarlijk misverstand en Jezus confronteert hem daarom zonder omweg met de waarheid: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien’.

‘Alleen wie opnieuw wordt geboren’, dat is radicaal! Je afkomst telt dus niet meer mee. En ook je opleiding niet. Alles wat je met gezwoeg en geploeter hebt verzameld – het wordt niet meegewogen. Al je vrome daden, je plichtsbesef – ze brengen je geen stap dichter bij het eeuwige leven. Geen mens kan zichzelf geschikt maken voor het koninkrijk van God. Alleen God kan dat.

Johannes legt uit hoe: God gaf uit liefde Zijn Zoon om ons geschikt te maken voor het eeuwige leven. Jezus leefde het leven dat wij hadden moeten leven. Hij stierf de dood die wij hadden moeten sterven. Hij stond op uit de dood, Hij werd opnieuw geboren. En door in Hem te geloven worden ook wij opnieuw geboren. Door in Jezus Christus te geloven krijgen wij een nieuw leven. Eeuwig leven. Het leven in al zijn volheid[1] .

Voor wie geldt dit aanbod? Voor iedereen, staat in dit vers. Iedereen, dus ook jij. Iedereen mag hier van God zijn eigen naam invullen. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat als jij in Hem gelooft, je niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt.

Ja, je leest het goed, een mens kan ook verloren gaan. Wij zouden die term wat willen wegmoffelen, bedekken onder een boodschap van zoete liefde. Dat gebeurt hier niet. De een zal leven, de ander zal verloren gaan. En wat bepaalt het verschil? Je grote wijsheid of je brave gedrag? Je rijke familie of nationaliteit? Nee! Jezus Christus bepaalt het verschil. Want iedereen die in Hem gelooft, gaat niet verloren maar heeft eeuwig leven.

Om over na te denken:

  • Nikodemus was op zoek naar de waarheid over het eeuwige leven en kwam bij Jezus. Waar ga jij naar toe met levensvragen?
  • Wil God dat mensen verloren gaan? Wat zegt Johannes 3:16 daarover?
  • Ook jij mag je eigen naam invullen in de tekst van vandaag. Hoe is dat voor je?

Gebedspunten:

  • Je kunt God danken dat Hij er alles voor over heeft gehad om jou eeuwig leven te geven.
  • Je kunt God bidden voor de mensen om jou heen die Jezus nog niet kennen. Misschien wil Hij jou gebruiken zodat zij Jezus leren kennen.

FK


[1] Johannes 10:10

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s