Dag 2 – Een bijzondere wegwijzer

Lezen: Johannes 1 vers 19 t/m 34

19 Dit is het getuigenis van Johannes. De Joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toe gestuurd om hem te vragen: ‘Wie bent u?’ 20 Hij gaf zonder aarzelen antwoord en verklaarde ronduit: ‘Ik ben niet de messias.’

21 Toen vroegen ze hem: ‘Wie dan? Bent u Elia?’ Hij zei: ‘Die ben ik ook niet.’ ‘Bent u de profeet?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. 22 ‘Maar wie bent u dan?’ vroegen ze hem. ‘Wij moeten antwoord kunnen geven aan degenen die ons gestuurd hebben – wie zegt u zelf dat u bent?’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer,” zoals de profeet Jesaja gezegd heeft.’ 24 De afgevaardigden die uit de kring van de farizeeën kwamen, 25 vroegen verder: ‘Waarom doopt u dan, als u niet de messias bent, en ook niet Elia of de profeet?’ 26 ‘Ik doop met water,’ antwoordde Johannes. ‘Maar in uw midden is iemand die u niet kent, 27 hij die na mij komt – ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Betanië, aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes doopte.

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. 30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” 31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’ 32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.” 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’

Johannes de Doper verschijnt ten tonele. Een bijzondere man met een bijzondere missie. Hij is de voorloper van de Here Jezus in meerdere opzichten. De Doper: wie is hij toch? Waar komt hij vandaan, wat weten we van hem?

Zijn ouders, al op leeftijd, waren godvrezende, vrome mensen en stamden uit priestergeslachten. Zacharias, zijn vader, had tijdens zijn priesterdienst een bijzondere ontmoeting: de engel Gabriël kondigde de geboorte van een zoon aan die de naam Johannes moest krijgen. Johannes zou velen uit zijn volk tot God de Heer brengen, hij zou als een bode en als een wegwijzer zijn, om de mensen te wijzen op God. Het is te groots voor Zacharias om te bevatten, maar het is gegaan zoals is aangekondigd door de engel (Lucas 1). Nadat Johannes geboren was, profeteerde Zacharias door de Heilige Geest dat zijn zoon profeet van de Allerhoogste zou zijn, dat hij voor de Heer uit zou gaan om de weg voor Hem gereed te maken en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van hun zonden. Wat een taak wachtte er op Johannes!

Johannes groeit op in de woestijn, de Bijbel vertelt ons daar verder niet veel over. God Zelf richt Zich op enig moment tot Johannes: het is tijd! Johannes gaat zijn opdracht uitvoeren en doet dat op onnavolgbare wijze waarin hij én het Oude Testament vertegenwoordigt én tegelijkertijd wijst op het Nieuwe. Johannes doopt met water, zo kunnen we lezen, tot vergeving van zonden en schroomt daarbij niet de dingen bij de naam te noemen. Hij is ook absoluut niet onder de indruk van het sterk aandringend en eisend vragen van de Levieten en priesters naar wie hij is en waarom hij doopt als hij toch de messias, Elia of de profeet niet is. Neen, Johannes is zich bewust van zijn opdracht, hij laat zich niet van de wijs brengen en gaat door met het dopen van degenen die in het reine met God willen komen. Tegelijkertijd wijst hij de mensen op Iemand die belangrijker is dan hijzelf, iemand die na hem zal komen en die reeds vóór[1] hem was.

Dan is het moment daar. Johannes ziet Jezus en wijst de mensen op Jezus: dit is Degene om wie het gaat, Hij is het Lam van God, Hij neemt de zonden van de wereld weg. Opmerkelijk dat Johannes enerzijds aangeeft in eerste instantie niet te weten om wie het gaat. Desondanks houdt hij zich vast aan de door God gegeven opdracht met water te dopen en te letten op Wie de Geest neerdaalt en blijft rusten, want die zal Degene zijn die doopt met de Heilige Geest. Want Johannes weet dat die Persoon de Zoon van God is, Degene die het zondeprobleem van ieder mens zal oplossen, want hij heeft het zien gebeuren: de Geest daalde neer en bleef op Jezus rusten.

Om over na te denken

  • Durf jij God op Zijn Woord te vertrouwen als er staat geschreven dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft als offer voor de zonden van de mensen – dus ook voor die van jou?
  • Johannes bleef trouw aan zijn opdracht: dopen met water en de mensen wijzen op Degene die na hem zou komen. In hoeverre wil jij gehoorzaam zijn/blijven aan de Here God?

Gebedspunten

  • Dank voor de wegwijzer(s) in jouw nabije omgeving die jou op God gewezen hebben.
  • Stel je open voor Gods handelen zodat ook jij als wegwijzer ingezet kan worden om anderen die God (nog) niet kennen, bekend met Hem te maken.

JH


[1] Zie meditatie Wat een begin! van dag 1

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s