Dag 18 – Woorden van eeuwig leven

Lezen: Johannes 6 vers 60 – 71

60 Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren?’ 61 Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62 Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was? 63 De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven.64 Maar sommigen van jullie geloven niet.’ Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofden en wie hem zou uitleveren.65 ‘Daarom heb ik jullie gezegd,’ zei hij, ‘dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is.’ 66 Toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee.

67 Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ 68 Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, 69 en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’70 Jezus zei: ‘Ikzelf heb jullie alle twaalf uitgekozen, en toch is een van jullie een duivel.’ 71 Hiermee doelde hij op Judas, de zoon van Simon Iskariot, want hij, een van de twaalf, zou hem uitleveren.

‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de heilige van God bent.’

Dit gedeelte laat een trieste werkelijkheid zien waar we vandaag nog evengoed mee te maken hebben: mensen die zich afkeren van Jezus. Het zijn hier niet de farizeeërs; die hadden altijd al moeite met Jezus en Zijn onderwijs. Nee, het gaat om discipelen. Niet de bekende twaalf, maar de grotere groep leerlingen die Jezus volgden. We zien de ontwikkeling van deze groep discipelen: eerst geven ze aan moeite te hebben met Jezus’ woorden en daarna verlaten ze Hem als de logische consequentie daarvan.

De kerkverlating waar we de laatste decennia in Nederland mee te maken hebben laat vaak dezelfde ontwikkeling zien. Eerst geeft men aan moeite te hebben met sommige aspecten van de Bijbel. Als we in de context van Johannes 6 blijven, kunnen we denken aan de godheid van Jezus of de betekenis van zijn offer aan het kruis. De directe aanleiding voor het verlaten van Jezus in deze tekst is zijn betoog over zichzelf als het Brood dat leven geeft (vers 51 ev.). Jezus’ vlees en bloed zijn eten en drinken waardoor wij eeuwig kunnen leven, zo heeft Hij gezegd. Dat zijn inderdaad harde woorden, moeilijk om te begrijpen. Maar ze moeten ook geestelijk begrepen worden, legt Jezus uit in vers 63: Wat ik gezegd heb is geest en leven.

De eigenlijke reden van het verlaten van Jezus door deze mensen is volgens Jezus hun ongeloof. Dat het ook een goddelijke reden heeft (zie vers 64) dient niet als excuus voor hen die niet in Jezus geloven. Het laat alleen des te duidelijker zien dat de Joden niet prat konden gaan op hun positie als volk van God zonder daarbij de unieke positie van Jezus als Zoon van God te erkennen. In het Oude Testament had God al laten zien, dat het in alles uiteindelijk ging om het levende Brood dat Hij zou geven (o.a. Jesaja 55).

Deze geschiedenis laat een schril contrast zien: een groep mensen gaat weg omdat ze Jezus’ woorden niet kunnen of willen begrijpen, anderen blijven en vinden in Hem de Bron van het Leven. Op de vraag van Jezus, of de twaalf discipelen ook maar niet weg willen gaan, geeft Petrus een prachtige geloofsbelijdenis, recht uit z’n hart. Hoewel ook Petrus en de anderen lang niet alles begrepen zullen hebben, is er volgens hen geen zinnig alternatief. “Als u niet gelooft, zult u niet begrijpen,” zei de kerkvader Augustinus. En dat geloof in de persoon van Jezus is de kern van Petrus’ belijdenis, waarin oudtestamentische teksten doorklinken. Jezus is de beloofde Messias, de trouwe dienaar (Psalm 16:10) en bij Hem is eeuwig leven te vinden (Spreuken 8:35).

Om over na te denken:

 • Als jou vandaag gevraagd wordt om je christen-zijn op te geven, wat zou jij dan antwoorden?
 • Misschien ken jij ook wel christenen in je naaste omgeving die met kritische vragen lopen. Misschien kun je het gesprek eens aanknopen. Je hoeft niet overal een antwoord op te weten; je helpt al door die vragen serieus te nemen. En misschien kun jij, of iemand anders, die persoon verder helpen.

Gebedspunten:

 • Dank God voor zijn Zoon Jezus in wie God ons eeuwig leven gegeven heeft! (1 Joh. 5:11)
 • Dank Hem voor het feit dat Hij je klaarblijkelijk getrokken heeft, zodat je in Jezus gelooft. Het geloof is niet enkel een keus van onszelf.
 • Dank de Heer dat wij Hem niet hoeven te verlaten en dat Hij met zijn Geest altijd bij ons wil zijn.
 • Bid concreet voor iemand die op het punt staat het geloof vaarwel te zeggen.

LH

Advertenties

Een Reactie op “Dag 18 – Woorden van eeuwig leven

 1. Beste bedenker van het stuk,

  Komt de kerkverlating inderdaad door een gebrek aan geloof? en aanstoot tegen de Bijbel? Zou kunnen toch denk ik dat iets anders een grotere oorzaak is;
  Discrepantie tussen het levende Woord/geloof en het Woord en geloof dat de kerk laat zien!

  -mensen vinden vaak niet wat ze gehoopt hadden te vinden in de kerk-
  Terecht?… (in ieder geval waar)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s