Dag 16 – Jezus als brood

Lezen: Johannes 6 vers 30 t/m 40

30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.

35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36 Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

De mensenmenigte verwijst naar het wonder in de woestijn, waar het volk manna te eten kreeg. In de Joodse traditie heerste de overtuiging dat er een soort schatkamer in de hemel was vol met ‘hemels brood’, die werd geopend toen het volk in de woestijn manna kreeg. Deze schatkamer zou voor de tweede keer worden geopend als de Messias kwam, en daar vragen de mensen nu naar: welk wonderteken doet u? Eigenlijk: komt het hemelse brood nu weer naar beneden?

 

Denk maar aan de vrouw bij de bron, in Joh. 4:15. Zij vraagt ook ‘Heer, geef mij altijd dit water, zodat ik nooit meer dorst kan hebben’. De mensen hier, in de synagoge van Kafarnaüm (zie vers 59), vragen hetzelfde. Maar, net als Jezus eerder zei “Ik ben het levend water”, zegt Hij hier: “Ik ben het levende brood”. Brood en water zijn twee machtige symbolen van Gods wijsheid en zegen, en deze worden nu uitgedeeld door Jezus, de echte gift van God. Of, anders gezegd: het is niet het geschenk dat centraal staat (het letterlijke brood), maar de Schenker (Jezus).

Jezus zegt dat Hij zélf het brood is, dat leven geeft. Dit is een van de zeven Ik ben-woorden in het evangelie van Johannes, waarbij Jezus een zelfstandig naamwoord toevoegt. Niet alleen zoals we bij de storm op het meer zagen ‘Ik ben’, maar ‘Ik ben het brood des levens’ en ‘Ik ben het licht der wereld (8:12)’.[1]

In elk van deze zeven uitspraken neemt Jezus een motief uit het jodendom en her-interpreteert dit voor hemzelf. De mensen roepen om hemels brood, ze willen zegen en wijsheid van God, maar Jezus zelf IS die zegen en wijsheid van God, het hemelse brood.

 

Jezus nodigt de mensen uit om de stap te zetten om bij Hem te komen, om dat brood te krijgen. Direct daarna lezen we zijn teleurstelling (vers 36) dat de mensen Hem niet geloven.

Maar Hij benadrukt dat wie bij Hem komt, niet weggestuurd wordt. Dit is een belangrijke uitnodiging: enerzijds weet Hij dat de mensen tegen wie Hij nu spreekt, hem niet geloven. Jezus is niet gefrustreerd hierdoor, hij weet dat de Vader werkt in de mensen: anderzijds zijn er mensen die wél komen, degenen die ‘door de Vader gegeven zijn’. Dat vraagt om een antwoord van onze kant. Niet een lijdzaam afwachten met de gedachte  ‘ik weet niet of de Vader mij heeft uitgekozen’, maar naar Jezus gaan en Hem geloven en vertrouwen.

 

Jezus biedt ons aan dat we geen honger en geen dorst meer hebben.  Ook je  hart kan honger en dorst hebben. Naar liefde, aanvaarding, vriendschap. Vaak zoeken we van alles om deze honger te stillen, maar helaas zoeken we het wel in de verkeerde dingen, die nooit de leegte van ons hart kunnen vullen. Jezus belooft dat Hij dat wél doet, als we tot Hem komen. Hij stuurt nooit iemand weg, die tot Hem komt!

 

Om over na te denken

  • Wat staat bij jou centraal: dat wat Jezus je gééft, of een relatie met Jezus zélf als Persoon?
  • Waar zoek jij naar ‘vulling’ van de leegte in je hart?

 

Gebedspunten

  • Bid voor hen, die lichamelijk honger en dorst hebben.
  • Bid of je los mag komen van de verkeerde dingen, die je zocht om je geestelijke honger en dorst te stillen.
  • Dank Jezus voor zijn uitnodiging!

 

EV


[1] Zie ook het artikel over ‘Ik ben’ bij achtergrondartikelen op deze site

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s