Dag 13 – Het getuigenis verworpen

Lezen Johannes 5 vers 30-47

 

30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft. 31 Als ik nu over mezelf zou getuigen, dan was mijn verklaring niet betrouwbaar, 32 maar iemand anders getuigt over mij, en ik weet dat zijn verklaring over mij betrouwbaar is. 33 U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. 34 Niet dat ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar ik zeg dit om u te redden. 35 Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. 36 Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden. 37 De Vader die mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over mij afgelegd. Maar u hebt zijn stem nooit gehoord en zijn gestalte nooit gezien, 38 en u hebt zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

39 U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, 40 maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. 41 Niet dat de mensen mij moeten eren, 42 maar ik ken u: u hebt geen liefde voor God in u. 43 Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. 45 U moet niet denken dat ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. 46 Als u Mozes zou geloven, zou u ook mij geloven, hij heeft immers over mij geschreven. 47 Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat ik zeg?’

 

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.

Jezus heeft Zijn identiteit onthuld door aan te geven, dat Hij mensen levend maakt en hen oordeelt. In dit gedeelte geeft Hij aan hoe ánderen Zijn messiaanse identiteit onthullen. De afwijzende reactie van de Joodse geestelijke leiders tegenover Jezus’ getuigenis over zichzelf maakt de enorme breuk tussen hen en Jezus duidelijk. Hoe staan wij tegenover het bijbelse getuigenis over Jezus? Laten we de getuigen die Jezus opvoert eens langslopen.

In vers 31 maakt Jezus waarschijnlijk een verwijzing naar Deuteronomium 19:15. In de wet van Mozes wordt gesteld dat alleen een verklaring van twee of drie getuigen rechtsgeldig is. Over jezelf getuigen kan natuurlijk wel waar zijn – en dat is Jezus’ getuigenis over Zichzelf natuurlijk ook – maar voor de betrouwbaarheid zijn meerdere getuigen nodig. Als eerste noemt Hij het getuigenis van Johannes de Doper (vers 33). Om de autoriteit van Johannes kon men niet heen; hij was een helder licht en zo was zijn getuigenis over Jezus: “Na mij komt iemand die meer is dan ik, want hij was er vóór mij.” (Joh. 1:30). Maar uiteindelijk had men zijn getuigenis naast zich neergelegd.

Vervolgens noemt Jezus Zijn werk (vers 36) als een getuigenis van wie Hij is. Deze wonderen hadden niet alleen de bedoeling om mensen te genezen, maar openbaarden ook Jezus’ goddelijke oorsprong. Hij deed wat niemand anders ooit had gedaan (Joh. 15:14).

Ja, de Vader zelf getuigt van Jezus. God doet dat met name door de Schriften (39-40). Het Oude Testament en met name de Thora, de vijf boeken van Mozes, werden beschouwd als een levensbron. Juist de geestelijke leiders houden zich intensief met de schriftstudie bezig. Toch missen zij volgens Jezus juist volledig het punt waar het om gaat. Via de Schrift als Gods stem wil God hen eeuwig leven geven, maar de Schrift verwijst daarvoor wel naar het Levende Woord. Mozes, de man op wie de farizeeërs zich beroepen, heeft over Jezus geschreven (zie o.a. Gen. 3:15, 49:10, Deut. 18:15). Maar bij Hem willen Jezus’ toehoorders niet komen om dat leven te ontvangen. Wat een schockerende boodschap! Hoe is het mogelijk, dat je zo toegewijd bent aan de bestudering van de Bijbel en toch niet begrijpt waar het uiteindelijk op aankomt.

Welk getuigenis over Jezus is voor ons overtuigend? De Bijbel is niet zomaar een boek; heb je Gods stem er al in gehoord? Laat God je steeds opnieuw door zijn woorden bij Jezus brengen. Hij heeft eeuwig leven en we mogen het van Hem ontvangen. Het is geweldig om dat Woord serieus te nemen!

Om over na te denken:

  • Waar zat het voor de Joodse leiders op vast waarom ze Jezus’ getuigenis niet wilden aannemen?
  • Als de Joden hun eigen testament niet serieus namen, wordt het voor ons nu dan niet nog veel moeilijker om dat wel te doen? En met welk getuigenis kunnen we onze collega’s laten zien wie Jezus is?

Gebedspunten:

  • Dank God als je zijn getuigenis over Jezus hebt aangenomen en niet verworpen.
  • Bid om leiding van de Heilige Geest als je Zijn Woord leest. Als wedergeboren christen hebben we het grote voorrecht van deze hemelse uitlegger.
  • Bid God om Zijn hulp om zelf een leesbare brief (2 Kor. 3:3), een getuige van Hem te zijn.

LH

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s