Dag 12 – De autoriteit van Jezus

Lezen: Johannes 5 vers 19-29

19 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: ‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want zoals de Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel, maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd. 23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem gezonden heeft.

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.

 

Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.

Voor ons klinkt het misschien vertrouwd, maar wat Jezus de Joden in dit gedeelte voorhoudt, moet voor hen schokkend zijn geweest. Jezus vertelt over Zijn innige relatie met de Vader: De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet (vers 20). Vanuit die relatie handelt Jezus: wat Hij de Vader ziet doen, dat doet de Zoon op dezelfde manier (vers 19). Wie zelf een kind heeft opgevoed, weet hoe kinderen het gedrag van hun ouders kunnen kopiëren. Deze relatie van Jezus met Zijn Vader is voor ons aan de ene kant een voorbeeld: door Jezus mogen wij de Vader kennen en leven in relatie met onze Schepper. Tegelijk is deze relatie van Jezus met Zijn Vader uniek: de dingen waarin Hij Zijn Vader volgt, onderstrepen Zijn goddelijkheid.

 

Zo werd van God in het Oude Testament gezegd dat Hij degene is die doet sterven en doet leven (zie bijvoorbeeld Deut. 32:39; 1 Sam. 2:6). Jezus claimt in dit gedeelte dat Hij, net als de Vader, levend maakt wie hij wil (vers 21). Het is niet verwonderlijk dat de Joden hierin een gelijkstelling aan God hoorden. Maar ook voor ons, die geloven in de uniciteit van Jezus als Zoon van God, zijn Jezus’ opmerkingen heel bijzonder: wat een autoriteit heeft Jezus, onze Verlosser!

 

Het horen van de stem van God door de doden betrekt Jezus zowel op het heden als op een moment in de toekomst. Nu al horen doden de stem van God en komen erdoor tot leven. Dan gaat het over het nieuwe leven dat mogelijk is geworden door Jezus. In vers 28 en verder gaat over alle doden die op een toekomstig moment lichamelijk levend zullen worden.

 

Naast deze macht om doden – zowel lichamelijk als geestelijk – op te wekken, heeft Jezus de autoriteit ontvangen om te oordelen. Ook daaruit blijkt zijn goddelijkheid. In het Oude Testament is het immers de Vader die recht spreekt (Genesis 18:25; Rechters 11:27)? Nu blijkt de Vader zijn werk gedelegeerd te hebben aan de Zoon. Net als bij het levend maken van mensen zijn er volgens Jezus twee momenten waarop het oordeel plaatsvindt. Het uiteindelijke oordeel over individuele levens van mensen vindt plaats na de opstanding uit de doden. Dat zal voor de Joden geen nieuws geweest zijn. Maar Jezus zegt dat er nu al een mogelijkheid is om aan het oordeel te ontkomen. Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven (vers 24). Heb jij die overgang al gemaakt: ben je overgestapt van ‘dood spoor’ naar ‘leven’?!

 

Om over na te denken:

  • Wat houdt het eeuwige leven in dat Jezus ons aanbiedt? Heeft ‘eeuwig’ betrekking op de kwantiteit (de duur) en/of de kwaliteit van dat leven? (zie ook Joh. 10:10 en 17:3)
  • Voor Johannes lijkt het geen tegenstelling, dat hij grote nadruk legt op geloof en het doen van het goede door hen die zullen opstaan tot het leven (vers 29). Hoe komt dat, denk je?
  • Hoe waardeer jij die enorme autoriteit die Jezus ontvangen heeft?

 

Gebedspunten:

  • Dank God voor het eeuwige leven dat je mag ontvangen door geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus.
  • Dank Hem, dat er voor jou – ondanks je leven – geen moment van veroordeling meer komt, maar dat je van de dood overgegaan bent naar het leven (zie ook Rom. 8:1). Je Rechter is je Redder!

 

LH

 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s