Dag 11 – Wat is zonde?

Lezen Johannes 5 vers 9-18

9 En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

14 Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde.

‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’

 

In dit gedeelte wordt er drie keer gesproken over zonde; twee keer ten onrechte door farizeeërs, één keer terecht door Jezus. Wat mensen zonde noemen is dat niet altijd; wat Jezus aanwijst als verkeerd kunnen we maar beter wel serieus nemen. We zullen vandaag die drie situaties eens langslopen.

 

Het lijkt wel of Jezus het erom deed: mensen op de sabbat genezen! Steeds leidt dat tot een controverse met de farizeeën die er zo hun eigen gedachten op nahielden wat nu wel en niet mocht op de sabbat. In dit gedeelte krijgt de genezen man van Jezus de opdracht om zijn matje mee te dragen. De farizeeën zagen het dragen van een matras als werken en dus als een overtreding van het sabbatsgebod. Maar was het werkelijk een zonde? Ging Jezus zo lichtvaardig met de wetten van Mozes om? Nee, het gaat hier om één van de vele regels die de farizeeën zelf hadden toegevoegd aan Gods gebod: ‘Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag’ (zie Exodus 20:8-11). Wat is het gevolg van zo’n wettische levenshouding als die van de farizeeën? Ze zijn zo gefocust op hun eigen interpretatie van de wet dat ze niet eens blij kunnen zijn met de genezing van deze man die al 38 jaar ziek geweest was! Ze verliezen de mens helemaal uit het oog, terwijl de wet juist leert om onze naaste lief te hebben.

 

In de tweede plaats vinden de Joden dat Jezus zich bezondigt aan blasfemie[1] omdat Hij God Zijn eigen Vader noemde. Ze hadden goed begrepen, dat Hij daarmee een aanspraak deed op goddelijkheid, ja zichzelf gelijkstelde aan God.[2] Uiteindelijk werd dit de beschuldiging die Jezus aan het kruis bracht. Maar juist toen liet God de Vader Zelf zien, dat Jezus wel degelijk Zijn eniggeboren Zoon is, door de opstanding uit de dood (Rom. 1:4).

 

Maar hoe zit het met die derde zonde, eerder in dit gedeelte? Vers 14 is een vers waar we in deze geschiedenis snel overheen lezen. Het staat er zo eenvoudig; Jezus kwam hem tegen. Natuurlijk is dit geen toeval. Jezus heeft nog een specifieke boodschap voor hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen.’ Het heeft er alle schijn van, dat deze man eerder wel gezondigd heeft en dat er verband bestond tussen zijn zonde(n) en zijn ziekte. Inderdaad heeft God in Deuteronomium 28 het volk Israël niet alleen zegen beloofd, maar ook gedreigd met allerlei vloeken bij ongehoorzaamheid aan Zijn geboden, waaronder ongeneeslijke ziekten (zie Deut. 28:27 enz.). Dat God op deze wijze diep ingrijpt in mensenlevens is geen populaire gedachte. Toch doen we er goed aan om met dit bijbelse gegeven rekening te houden. Tegelijk zien we verderop in Johannes, dat er zeker niet altijd een oorzakelijk verband hoeft te zijn tussen zonde en ziekte (zie Johannes 9:2). Bovendien is het goed om Jezus’ doel met deze opmerking helder te hebben. Deze man was nu wel wonderlijk genezen, maar hij heeft meer dan alles vergeving van zonden nodig. Vergeving is een nog groter wonder dan lichamelijke genezing; en dat heil – de genezing van de totale mens – heeft Jezus voor deze man in petto.

 

Om over na te denken:

  • Menselijke voorschriften kunnen verstikkend werken voor het leven zoals God het bedoeld heeft. Hoeveel mensen zijn niet afgeknapt op de ‘regels van de kerk’? Leggen wij andere mensen onnodige struikelblokken voor de voeten om als christen te leven? Zien wij de mens nog staan in plaats van de regels?
  • Jezus zocht de 38-jarig zieke na zijn genezing een tweede keer op. Voor wie zouden we vandaag eens wat tijd kunnen nemen voor een echte ontmoeting?

 

Gebedspunten:

  • Bid God om Zijn hulp om te onderscheiden tussen regels van mensen en de werkelijke bedoeling van Zijn gebod. Vraag Hem te leren naar de Geest van Zijn wet te leven.
  • Is er een specifieke zonde te belijden? Dank God ook voor Zijn vergeving dank zij Jezus.

 

 

LH

 


[1] godslastering

[2] De kerkvader Augustinus merkt bij deze tekst op, dat de Joden de strekking van Jezus woorden beter begrepen hebben, dan hen die de godheid van Jezus ontkennen (zoals de Arianen in zijn dagen).

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s