Dag 1 – Wat een begin!

Lezen Johannes 1 vers 1 t/m 18

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5 en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6 Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend. 11 Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 13 die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.

Dit Bijbelgedeelte wordt ook wel de Proloog genoemd. Een proloog, inleiding, is erg belangrijk en heeft als doel de lezer voor te bereiden zodat het verhaal dat volgt begrepen zal worden. Personen worden geïntroduceerd, thema’s aangekondigd en uitgangspunten gedefinieerd. Zo ook in dit Bijbelgedeelte voor vandaag.

Johannes valt met de deur in huis door, in tegenstelling tot Matteüs, Lucas en Marcus die beginnen met de tijd rondom de geboorte van de Here Jezus, juist te beginnen bij het allereerste begin. Net zoals in het eerste Bijbelboek Genesis, waar God in den beginne de hemel en de aarde schiep. Jezus was daarbij, vanaf het begin. Johannes gebruikt in deze tekst een bijzonder woord in het Grieks, logos. Dit betekent ‘het beginpunt van alle dingen’ en is in onze vertaling als Woord weergegeven. Als je dus voor ‘Woord’, ‘Jezus’ leest in de tekst, dan zie je dat Jezus er vanaf het begin was, Hij vanaf het begin bij God was en vanaf het begin God was. Opmerkelijk, nietwaar?

Het gaat nog verder. Jezus is als God vanaf de oorsprong van de tijd. Dus nog voordat er maar iets geschapen was, was Jezus er. De tekst vermeldt dat door Jezus alle dingen geworden zijn. Maar ook dat in Jezus leven is. Leven dat het licht voor de mensen is en in de duisternis schijnt. Het meest geweldige dat Johannes in dit gedeelte duidelijk wil maken is, dat Jezus niet veraf is gebleven, maar mens geworden is (vlees geworden) met als doel de mensen te laten zien wie God is. Dus Jezus, die God is en er altijd geweest is en er altijd zijn zal, heeft ervoor gekozen om mens te worden. Dit nu is precies het cruciale punt waarin het christelijke geloof afwijkt van andere religies. God is naar ons, naar jou en mij, toegekomen en heeft door te sterven aan dat verschrikkelijke kruis (Joh. 19:16-37) het probleem van de zonde voor de totale mensheid voor eens en altijd opgelost. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. Door Zijn opstanding heeft Hij eeuwig leven verworven. Wanneer je dit aanvaardt en van harte gelooft, ontvang je eveneens eeuwig leven, ben je een kind van God geworden. Dit is waar het Johannes om gaat, kind van God worden.

Om over na te denken:

 • In dit Bijbelgedeelte staat de Here Jezus centraal: zijn persoon en ook wat Hij gedaan heeft, voor ieder mens. Het enorme geschenk van eeuwig leven is beschikbaar, voor iedereen die wil. Uit genade. Het is niet te verdienen.

Wat betekent dit voor mij?

 • Als Jezus het ‘Begin van alle dingen’ is en alles geschapen heeft wat er is, dan heeft Hij alles in de hand. Durf ik dan op Hem te (gaan) vertrouwen?

Gebedspunten:

 • Misschien heeft dit Bijbelgedeelte iets bij je losgemaakt en zou je dit aan God kenbaar willen maken. Dit heet simpelweg bidden. God kent je hart en weet wat je nodig hebt. Misschien wil je de stap zetten om in Jezus te gaan geloven en voortaan op Hem te vertrouwen.
 • Dank de Here Jezus dat Hij in zijn sterven aan het kruis ook aan jou heeft gedacht door ook jouw zonden op Zich te nemen. Dank Hem dat Hij door zijn opstanding ook voor jou eeuwig leven mogelijk heeft gemaakt.

JH

Advertenties

Een Reactie op “Dag 1 – Wat een begin!

 1. Dag dag,

  Wat een mooie weblog.
  Ik lees zelf graag uit het evangelie van Johannes. Dus ik hoop mee te doen en het te blijven volgen.

  Hartelijke groet
  Jeanette de Korte

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s