De auteur

Het evangelie van Johannes is volgens een oude traditie geschreven door Johannes, de zoon van Zebedeüs (genoemd in Marcus 1:19 en Johannes 21:2), toen hij aan het eind van zijn leven in Efeze verbleef. Waarschijnlijk was dit in de jaren 90 van de eerste eeuw. In het laatste hoofdstuk wordt verwezen naar de schrijver als ‘de leerling van wie Jezus hield’, dit zou doelen op Johannes. Uit het evangelie zelf wordt dit alles echter niet duidelijk.

De traditie is gebaseerd op vroege teksten op papyri en uit de vroege kerkvaders. Zo vinden we expliciete verwijzingen naar het auteurschap van Johannes aan bij Theofilus van Antiochië en Ireanaus. Het getuigenis van Irenaus is gebaseerd op Polycarpus. Hij was een rechtstreekse leerling van Johannes.

Ireanaus:

‘Johannes, de discipel des Heeren, die aan Zijn borst teneer lag, deed een Evangelie het licht zien gedurende zijn verblijf te Efeze in Klein-Azië.’[1]

Tegenwoordig heeft het historisch getuigenis  en dus de traditionele opvatting dat Johannes de auteur is weinig aanhang meer onder de kritische Bijbelwetenschappers. Hun argumenten zin vooral gebaseerd op interne kritiek. Bijvoorbeeld:

–         de christologie is te goed ontwikkeld

–         het evangelie is te theologisch of te mystiek

–         de woorden van Jezus hebben een heel andere volgorde dan in Matheüs, Marcus en Lucas

–         het materiaal weerspiegelt een kerkelijke wereld buiten Palestina.

Volgens Elwall en Yarbrough staat de traditionele opvatting sterker dan die van de huidige kritische Bijbelwetenschappers. Zij geven aan dat hun kritiek vaak meer lijkt op kritiek om de kritiek dan op werkelijke kritiek. [2]

Het doel van het schrijven van Johannes is het schilderen van een portret van Jezus op basis van zijn eigen en andermans kennis van Jezus’ daden en woorden. De boodschap van Johannes nodigt de lezers tot het geloof in Jezus Christus. In hoofdstuk 20 vers 30 en 31 zegt hij namelijk: ‘Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam.’

JvdP


[1] Irenaus, Against Heresies, 3.1.1

[2] In ontmoeting met het Nieuwe Testament, pagina 110

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s